สื่อต่างจังหวัด-สื่อโฆษณา-local media

WELCOME TO 
POMELO ADVERSTING “

ให้บริการป้ายโฆษณาประเภท ป้ายโฆษณา LED Digital Billboard และ บริการให้เช่าป้าย Billboard บริการงานไวนิล พร้อมงานติดตั้ง ให้บริการสื่องาน Production งานพิมพ์  Inkjet งานระบบ Digital Signage  งานติดตั้งโครงสร้างป้าย LED  

LINE OA @pomelomedia

สื่อประชาสัมพันธ์ Out Of home media

customer